Följ Helsingborgs stad

Cykling ökar och bilresor minskar i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 07:00 CEST

Foto Lotta Wittinger

Under 2018 passerade 2,1 miljoner cyklister våra nio mätstationer i Helsingborg. Det är en ökning med 12 % från 2017. En ny resvaneundersökning för hela Skåne visar att resor med bil i Helsingborg har minskat med 4 % sedan 2013. Detta enligt Trafikåret 2018, en ny rapport som sammanställer fakta och statistik under 2018 från olika trafikslag i Helsingborg.


Trafikåret 2018 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg. I den sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året, samt gör en analys över utvecklingen.

- Enligt den nya sammanställningen ser vi att cyklingen ökar och att resor med bil i Helsingborg har minskat de senaste åren så att vi ser att folks resvanor håller på att förändras. Det jag personligen gläds mest åt är dock att vi ser att vårt systematiska arbete med trafiksäkerhet de senaste åren har gett ett bra resultat och antalet olyckor minskar, säger Martin Wester, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltingen.

För mer information, kontakta:
Martin Wester, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 52 78, e-post:martin.wester@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Bifogade filer

PDF-dokument