Följ Helsingborgs stad

Helsingborgs stad ger stöd till skoltaxi

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2020 08:58 CEST

Helsingborgs stad gör en särskild överenskommelse med de entreprenörer som hanterar den särskilda skolskjutsen. Det gör vi för att skydda verksamheten och bidra till att den kan fortsätta fungera, både nu och efter coronapandemin.

Coronaviruset har påverkat resbehovet, som drastiskt minskat när fler stannar hemma. Det gäller även elever och föräldrar som i vanliga fall använder särskild skolskjuts som nu har hörsammat varningarna kring riskgrupper och sjukdomssymptom och stannar hemma i större omfattning än normalt. För stadens entreprenörer för särskild skolskjuts innebär det att de får minskade intäkter då den ersättning de får för skolskjutsen är per resa. Entreprenören har dimensionerat sin fordonspark och personal för att kunna möta stadens behov. När antalet elever minskat kraftigt påverkar det entreprenörens verksamhet. I denna exceptionella situation har Helsingborgs stad och dess samarbetskommuner kring skolskjuts ett ansvar i att skydda väl fungerande verksamheter och bidra till att samhället fortsatt kan fungera, nu och efter krisen. I en särskild överenskommelse säkrar staden därför dagens och morgondagens särskilda skolresor.

- Vi är tacksamma för att Helsingborg med samarbetskommuner tror på oss och vill att vi ska kunna rida ut de svårigheter som uppstått i samband med coronaviruset, säger Dan Nilsson, VD Samres.

- Vi har under flera år haft en mycket väl fungerande verksamhet tillsammans med Samres och Telepass. När vi slöt avtalet kunde ingen förutse det händelseförlopp som vi nu är mitt i men vi hoppas att vi genom vårt tilläggsavtal kan säkra att vi kan fullfölja avtalsperioden på samma positiva sätt, säger Oscar Grönvall, trafikchef Helsingborgs stad.

I uppgörelsen med Samres och Telepass erbjuder transportörerna att kunna genomföra andra transporter utöver särskild skolskjuts, om ett sådant behov uppstår. Kommunernas ordinarie transportbehov ska i så stor utsträckning som möjligt lösas enligt vanliga rutiner men avtalet gör det möjligt att få extra stöd.

- Våra förare genomför dagligen många viktiga transporter för elever med särskilda behov. Kan vi under den nedgång i transportbehov som coronaviruset gett vara behjälpliga med andra transporter är detta givetvis något vi gärna bidrar med, säger Otto Svensson, VD Telepass.

För mer information kontakta:
Oscar Grönvall, trafikchef
Telefon: 042-10 36 81, e-post: oscar.gronvall@helsingborg.se

Dan Nilsson, vd Samres
Telefon: 0704-19 90 21, e-post: dan.nilsson@samres.se

Otto Svensson, vd Telepass
Telefon: 0707-26 20 00, e-post: otto@telepass.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.