Följ Helsingborgs stad

Staden och föreningslivet kraftsamlar mot gemensamma utmaningar

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 13:44 CEST

Staden och föreningslivet kraftsamlar mot gemensamma utmaningar.

Den 22 september sker den första föreningskonferensen någonsin inom ramen för den lokala överenskommelsen mellan staden och föreningslivet i Helsingborg.

På konferensen träffas ett femtiotal föreningar, studieförbund och paraplyorganisationer tillsammans med politiker och tjänstemän från Helsingborgs stad. Ta del av samtalspunkterna här.

- Helsingborg har ett rikt och aktivt föreningsliv som gör mycket och som gärna vill få förutsättningar för att göra ännu mer. Samtidigt står Helsingborg, som många andra kommuner, inför stora utmaningar. Kan vi här hitta gemensamma intressen och lösningar som är båda parter och helsingborgarna till gagn? Det kan man säga är utgångspunkten för den överenskommelse som staden och föreningarna i Helsingborg har tecknat, säger Jenny Mörk vid Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, samt ordförande i styrgruppen för lokala överenskommelsen.

Samarbeten mellan Helsingborgs stad och föreningar är i sig inget nytt. Det har funnits länge. Det nya är helhetsgreppet, att verkligen alla, från idrottsföreningar till biodlarföreningar, har givits möjlighet att ingå i överenskommelsen. Nu ska man prata med varandra och dra riktlinjer. Söndagen 22 september är det konferens. Programmet har tagits fram i samråd mellan staden och föreningarna och rymmer stora frågor. En del handlar om gränsdragningsfrågor och hur man kan överkomma dem.

–Vad kan föreningarna göra tillsammans med eller för staden? Vad är stadens ansvar? Hur kan vi bäst samarbeta och hur får vi fler helsingborgare att engagera sig i frågor som är viktiga för både staden och föreningarna, säger Jenny Mörk.

Konkreta samtalsområden är mångfald och stadsmiljö. Staden vill i samarbetet lyfta fram föreningslivets betydelse för kommande välfärds- och demokratifrågor, och tar föreningarnas behov på stort allvar.

Konferensen är en del av den första handlingsplanen som tagits fram gemensamt av föreningslivet och staden, den organiseras av volontärcenter och öppnas av Jenny Mörk. Deltar gör bland andra Raimo Dubbelman från Skåneidrotten som kommer att hålla en föreläsning om de utmaningar som föreningslivet står inför – effekter, möjligheter och trender. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M), kommunalrådet Marcus Friberg (MP) och politiker från flera nämnder kommer även att delta.

Media är välkomna att vara med vid konferensen!

Tid: Söndagen 22 september 13-18.00

Plats: Hotell Radisson Blu (Carl Krooks Gata 16)

Mer information:

Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne: 042-28 48 45

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.