Följ Helsingborgs stad

​Vi asfalterar och bygger om: Så här påverkas trafiken på Jönköpingsgatan och Sofiebergsvägen

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2020 07:00 CEST

Från och med 6 april till början av maj är det avstängt för biltrafik i korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen, samt norrut fram till Ystadsgatan.

Nu asfalterar vi de delar av Jönköpingsgatan som vi har byggt om sedan i början av januari, mellan Ystadsgatan och Sofiebergsvägen. Från och med 6 april bygger vi även om och asfalterar korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen. Det innebär att den är avstängd för biltrafik från och med 6 april fram till början av maj. Så fort arbetet är färdigt släpper vi på trafiken igen. 

Så här påverkas trafiken från och med 6 april:

  • Vi bygger om korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen. Det innebär att det är avstängt för biltrafik i korsningen. Trafiken leds om via närliggande gator. Ombyggnaden avslutas med asfaltering, preliminärt i början av maj.
  • Vi asfalterar Jönköpingsgatan mellan Ystadgatan och Sofiebergsvägen fram till 9 april. Den sträckan är dock fortsatt avstängd till arbetet i korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen är klart.
  • Busstrafiken leds om via Ystadsgatan, Växjögatan och Kalmargatan istället för via Uppsalagatan, se mer information i Skånetrafikens webb och app.


Slutasfaltering i april och maj

I april och maj lägger vi även ett sista lager asfalt, så kallat slitlager, på två av redan ombyggda sträckorna på Jönköpingsgatan. Det innebär begränsad framkomlighet för biltrafiken på följande sträckor och tider:

  • 8-9 april: Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Skånegatan.
  • 25-26 maj: Jönköpingsgatan, mellan Örebrogatan och Ystadsgatan.

- Anledningen till att vi inte la slitlagret direkt i samband med ombyggnaden beror på att marken har behövt tid att sätta sig efter de grävningsarbeten som utförts. På detta vis minimerar vi risken för framtida sättningar i toppbeläggningen. När vi lägger slitlagret justerar vi även eventuella höjdskillnader vid infarter och liknande, säger Jennifer Nilsson, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen. 


Det här har vi gjort under ombyggnaden på Jönköpingsgatan:

Från hösten 2018 till slutet av oktober 2019 byggde vi om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan. Sedan hösten 2019 har vi byggt om Jönköpingsgatan från Växjögatan söderut mot Sofiebergsvägen. Om allt går enligt plan är ombyggnaden av hela Jönköpingsgatan klar i början av maj.

  • Helsingborgs stad har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs hela Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Sofiebergsvägen.
  • Vi har byggt en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
  • Körfälten har blivit smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • Vi har tagit bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden var i dåligt skick och vi har planterat nya träd i stället.
  • NSVA har byggt om ledningsnätet i närliggande gator. Det innebär bland annat att vi har minskat risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Vi har förnyat gamla vattenledningar och lagt separerade ledningar för dag- och spillvatten.För mer information kontakta:
Anna Örtegren, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, tel: 042-10 58 39,
e-post: anna.ortegren@helsingborg.se

Jennifer Nilsson, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen, tel: 042-10 29 92,
e-post: jennifer.nilsson1@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.