Följ Helsingborgs stad

Vi tar ned sjuka hästkastanjer på flera platser i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2020 10:17 CEST

Frisk hästkastanj och stam på träd drabbat av kastanjeblödarsjuka.

Varje år besiktigar våra arborister beståndet av hästkastanjer i Helsingborg. Den senaste besiktningen visar att ett antal träd har drabbats av kastanjeblödarsjuka och är i så dåligt skick att de inte kan stå kvar. Under april tar vi därför ned ett fyrtiotal träd på olika platser i Helsingborg. Vi planerar att ersätta dem med träd av andra arter.

– Våra arborister gör varje år en bedömning över vilka träd som behöver tas bort eftersom de annars kan finnas en risk för att det kan skada personer eller egendom, säger Tomas Terje, områdesförvaltare på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Att många av Helsingborgs hästkastanjer försvinner är en stor förlust då det ofta är stora och framträdande träd som varit en viktig del av stadsbilden. Vi planerar att på sikt ersätta dem med träd av andra arter, säger Martin Hadmyr, stadsträd-gårdsmästare.

Här tar vi ned träd

  • Sockengatan
  • Helsingborgsvägen vid infarten till Påarp
  • Gotlandsgatan
  • Parken söder om Mörarps skola utmed gång- och cykelväg
  • Långebergavägen strax söder om cirkulationsplatsen vid Fältarpsvägen
  • Grönstråket öster om månadsgatorna i Adolfsberg

Så påverkas omgivningen

  • På Sockengatan, Helsingborgsvägen och Gotlandsgatan är framkomligheten för bil-trafik begränsad under de dagar vi arbetar på respektive plats. På övriga platser påverkas gång- och cykeltrafiken under kort tid. Alla arbeten sker under april.

För mer information kontakta:

Tomas Terje, områdesförvaltare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 59 11, e-post: tomas.terje@helsingborg.se

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare
Tel: 042-10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Om kastanjeblödarsjukan

Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002. Sjukdomen orsakas av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi. I många europeiska parker och alléer har blödande hästkastanjer blivit ett stort problem men även platser i vårt närområde har drabbats.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.